top of page
eko generation  (1).png
FI- Funded by the EU_PANTONE.jpg

ECO GENERATION

Ympäristö ja kestävä kehitys kiinnostavat nuoria yhtä enemmän eri puolella maapalloa. Ihmiskunnan vastuuton resurssien käyttö ja jokaisen ihmisen valinta vaikuttaa koko planeettaan ja tulevien sukupolvien elämänlaatuun. Nuoret ovat kiinnostuneet aktiivisesti vaikuttaa ympäristöön omalla tavalla ja edistää kestävää kehitystä, nuorilla on tarve tuoda omat ajatukset ja he kaipaavat työkalut ja menetelmät tehdä sitä näkyväksi. Nuorilla on erilaiset osaamiset, digitaidot, esiintymistaidot, pedagogiset taidot, yhdistämällä eri taustaisten nuorten osaamista mahdollista tehdä tämän projekti näkyväksi, vaikuttaa ympäristöasioihin ja lisätä muiden ihmisten tietoisuutta.

Eco Generation - on nuorten omaa elämäntapa, jossa he tekevät joka päivän tasolla päätöksiä omasta elämästä, luonnosta, ympäristöstä, jotka koskevat heidän oman elämän lisäksi myös tulevia sukupolvia. Hankkeen tavoitteet Vähentää ihmiskunnan vaikutusta luonnonvaroihin, vaikuttaa paikallisella tasolla ympäristöasioihin ja resurssien järkevän käyttöön.

 

Vahvistaa nuorten osaamista vaikuttaa paikallisella tasolla ympäristöasioihin kehittämällä yhdenlaiset työkalut, jotka on mahdollista käyttää Suomessa ja Latviassa erilaisissa tapahtumissa, koulutuksissa, tilaisuuksissa ja järjestöjen toiminnassa. Lisätä nuorten tietoisuutta terveellisistä elämäntavoista, edistää liikunnallista elämäntapaa ja terveellistä ruokavaliota. Vahvistaa nuorten oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, minäkuva kehittämistä ja oman identiteetin vahvistumista nuorisovaihdon kautta.

Projektin aihe on ekologia, kestävä kehitys, nuorten oppiminen ja osallisuuden lisääminen vastaavat Erasmus+ tavoitteisiin. Non-Fromal muotoinen oppiminen on otettu huomioon vahvasti ohjelman laatiessa yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen toteuttaminen on monitasoinen kokonaisuus, joka vastaa moniin EU:n ohjelman tavoitteisiin, jotka liittyvät nuorten liikkuvuuteen, oppimiseen, aktiivisuuteen.

634e1cbb-acad-4fa2-b461-3e921a622762_edi
175b91df-2e97-450a-b7f7-a9a0ef061086_edi
8a087457-2699-4e83-92ab-7b2096f34afa_edi

Nuorisovaihto järjestettiin elokuussa 2021 Lappeenrannassa. Viikon aikana olimme oppineet erilaisia asioita ekologiasta. Olimme oppineet tekemään itse tehty kosmetiikka. Vahoista vaatteista teimme erilaiset koristeet. 

Nuoret hyödyntävät nämä projektissa opitut asiat oman järjestön toiminnassa, esim. kesäleirillä.

ECO FESTIVAALI

Kotkassa ja Helsingissä nuoret järjestäneet Eco Festivaalit, jossa oli monipuolinen ohjelma.

bottom of page