top of page

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön myöntämä STEA:n JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUS

 

Maunulan Spinni oli pilotoinut mataln kynnyksen suomi-venäjän kielikahvilan syksyllä 2020 yhteistyössä Suomi-Venäjä Seuran kanssa Monikulttuurisessa Toimintakeskuksessa Graniitti.

Toiminta on avoin kaikille kantaväestön edustajille ja muille, joiden venäjän kieli ei ole äidinkieli ja jotka haluavat vahvistaa venäjän kielen taitoa ja venäjänkielisille, jotka haluavat vahvistaa suullista suomen kielen taitoa.

Kielikahvila ei ole kielioppitunti. Kielikahvila tarjoaa turvallisen ympäristön käyttää suomen kieltä ja samalla mahdollisuuden saada kontakteja suomalaisiin. Tavoitteena on, että maahanmuuttajilla olisi paremmat edellytykset pärjätä Suomessa.

 

Tapaamisten sisältö suunniteltu ohjaajalla etukäteen ja vuorovaikutus ryhmässä tapahtuu mielekkään harjoitusten ja erilaisten tehtävien kautta pienryhmissä.

Ryhmässä on vakiokävijät ja tarkoituksena on saada lisää osallistujaa.

 

Toiminnan tavoitteet

 

Vahvistaa maahanmuuttajien suomen kielen taito ja rohkeutta puhumaan suomea arjessa.

Luoda uusia ystävyyssuhteita maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.

Lisätä vuoropuhelua kulttuurien ja kieliryhmien välissä.

Vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Vahvistaa moninaisuutta ja rauhaa yhteiskunnassa.

Kielikahvila järjestetään tiistaisin klo 18.30, se kestää 1,5 tuntia/kerta, sitä järjestetään kerran viikossa.

Me tarjotaan osallistujille kahvit ja keksit.

34afe44b-a49a-49e3-b90f-e4dcd35680ce.JPG
bottom of page