top of page
I am here - projekti 
pluralismisäätiö.png

Pluralismisäätiön tukema projekti toteutettiin vuonna 2021. 

Projektin tavoitteet:

Lisätä tietoisuutta etnisestä monimuotoisuudesta ja lisätä suvaitsevaisuutta mm.julkisuudessa.

Lisätä kulttuurista ja etnistä monimuotoisuutta ja ennaltaehkäistä nuorten maahanmuuttajien syrjintä yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Vahvista nuorten osaamista edistää omia oikeuksia, rakenteellisesti käsitellä omia tunteita, jotka liittyvät rasismiin tai syrjintään.

 

Olemme järjestäneet hankkeen puitteissa säännöllinen toiminta maahanmuuttajataustaisille 13-16 v nuorille kerran viikossa, joka kesti 2-3 tuntia/kerta.

Hankkeessa oli mukana 13-15 vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria. Nuoria haettiin alueellisella tiedottamisella SoMe:n ja Nuorisotalon kautta.

Nuorille järjestetään joka viikko luennot, työpajat, keskustelutilaisuudet eri aiheista, harjoitukset, jotka lisäävät nuorten tietoisuutta ja osaamista Suomalaisesta yhteiskunnasta, vaikuttamismahdollisuuksista, demokratiasta.

Toiminnalla kehitettiin nuorten taitoja rakenteellisesti ilmaista ajatuksia, tuoda omia näkökulmia ja käydä keskustelua muiden kanssa. Kokeilimme erilaiset menetelmät käsitellä omia syrjintäkokemuksia.

Toiminnassa nuoret oppineet pitämään esitykset, järjestää kokoukset, jossa asioista piti päättää ryhmänä käymällä keskustelua ja tekemällä päätös. Nuorilla on mahdollisuus harjoitella käytännön tasolla näitä asioita järjestämällä kahvilan paikallisessa kyläjuhlassa, josta he saivat vähän rahaa. Nuoret päättäneet itse mihin he käyttävät rahaa, että vaihtoehto oli sopinut kaikille.

 

Nuoret oppineet avoimesti keskustella asioista ja ottaa puheeksi myös vaikeita asioita, oppineet tunnistamaan syrjinnän, koska heidän tietoisuus omista oikeuksista ja demokratiasta on lisääntynyt projektissa.

Nuorille järjestettiin leiri 10-12.9.2021 jossa aloitettiin suunnitella julisteet ja sarjakuvat syrjintäkokemuksista. 

 

Nuorten valmistamat teokset: 

Yhteensä nuorille järjestetty vuoden 2021 aikana

Luennot 7

Työpajat 4

Leiri 1

Harjoitukset 4

Osallistuminen eri tapahtumiin 3

мол проект.jpeg
мол проект 3.jpeg
мол прокет 2.jpeg
мол проект 8.jpeg
мол проект 7.jpeg
Добавить подзаголовок (2).jpg
Добавить подзаголовок (4).jpg
bottom of page